ČO JE RATE-LIMIT A AKO HO NASTAVIŤ PRI PREVODE CEZ TRANSFERWISE?

úvodnom článku sme si vysvetlili, že spoločnosť TransferWise pri svojich prevodoch využíva reálny výmenný kurz. Čo si však mnoho ľudí neuvedomuje je fakt, že reálny výmenný kurz medzi dvoma menami sa neustále mení. Pri menových kurzoch dochádza k zmenám, ktoré sú závislé na jednaní jednak centrálnej banky na Slovensku, a jednak iných centrálnych bánk po celom svete. Môže ísť o nástroje týchto inštitúcií, o ich obchodovanie na medzinárodných devízových trhoch ale aj o ostatné finančné vzťahy iných inštitúcií obchodujúcich na devízových trhoch. Jednotlivé meny potom v nadväznosti na tieto činnosti apreciujú alebo depreciujú - čo v praxi pre nás znamná, že výmenný kurz medzi dvomi menami buď rastie alebo klesá. 

Na portáli www.xe.com môžeme vidieť ako sa neustále mení výmenný kurz - napríklad medzi britskou librou a eurom.

 
Zmena kurzu GBP voči EUR v priebehu 24 hodín dňa 15.01.2015 a v priebehu posledného mesiaca odo dňa 15.01.2015

Výmenný kurz sa však mení aj počas nášho prevodu cez TransferWise. Od momentu kedy zadáme požiadavku na transfer, až do momentu kedy sa samotný transfer uskutoční uplynie určitý čas. Pár minút nám trvá dokým vypíšeme údaje na stránke TransferWise, pár minút nám trvá dokým zadáme platbu debetnou kartou, prípadne dokým sa prihlásime do internet bankingu na stránke našej banky a zadáme platobný príkaz. Následne TransferWise čaká na prijatie platby, ktorú naša banka odoslala na účet spoločnosti TransferWise aby ju tá mohla ďalej spracovať. Od samotného začiatku teda uplynul určitý čas, v praxi to je zvyčajne niekoľko minút/hodín až po maximálne 1 až 2 dni (pozor na sviatky, nedele atď.) a výmenný kurz sa medzitým zmenil. TransferWise nám garantuje, že použije aktuálny výmenný kurz v čase samotného prevodu, teda nie v čase keď sme požiadavku zadali, ale v čase kedy obdržala našu platbu.
V reále nám teda môže na cieľový účet doraziť o trošku menej alebo viac peňazí ako sa písalo v pôvodnom výpočte, podľa toho či sa reálny výmenný kurz zvýšil alebo znížil. Ale čo ak by náhodou kurz prudko poklesol a hrozilo by, že stratíme veľkú sumu peňazí? To sa nestane, pretože práve preto bol zavedený tzv. Rate-limit!

Rate-limit slúži na ochranu vašich peňazí počas transferu. Ak by sa stalo, že výmenný kurz náhle poklesne za hranicu stanovenú Rate-limitom, transfer bude jednoducho pozastavený, dokým sa "bublina" kurzu nevráti späť. Rate-limit sa automaticky nastaví každému novému používateľovi služby TransferWise na hodnotu 3%. Ak sa kurz počas prevodu (od zadania požiadavky až po transfer) nezmení - neklesne o viac ako tri percentá, transfer prebehne. Ak kurz poklesne o viac ako tri percentá, transfer bude pozastavený a služba TransferWise bude čakať kým sa kurz nevráti späť do rozmädzia aby mohol transfer pokračovať. O všetkom budeme samozrejme informovaní emailom. V praxi je teda váš prevod peňazí zabezpečený proti výkyvom a veľkým zmenám kurzov. Pokračovanie článku nižšie.

ČO ZNAMENÁ „UNDER RATE LIMIT“?
 

Neľakajte sa ak sa vám pri aktuálnom transfere zobrazí správa "The market rate has to be above your set minimum to make exchange" (Výmenný kurz musí byť vyšší ako vaše zvolené minimum, aby sa uskutočnil transfer). 

Znamená to, že aktuálne nastavený limit kurzu blokuje transakciu. Kurz teda klesol o viac ako Rate-limit (3%, 2%, 1%, 0.5%) a TransferWise iba chráni naše peniaze. Riešiť to môžeme iba tak, že buď počkáme kým sa kurz vráti späť alebo zmeníme Rate-limit. 

AKO ZMENIŤ RATE-LIMIT PRI PREVODE CEZ TRANSFERWISE? 

 

Pre lepšie znázornenie sme urobili fiktívny transfer, ktorý sme zastavili v tom kroku keď nás služba TransferWise vyzve aby sme previedli požadovanú sumu na jej účet. Označili sme možnosť I will send money later (peniaze odošlem neskôr), a vrátili sme sa naspäť do časti My account (môj účet).

Rate-limit sa dá zmeniť v nastaveniach transferu.

1. V menu My account (môj účet), vyberieme položku Transfers (transfery). 


2. Myškou prejdeme na požadovaný transfer a počkáme kým sa nám v pravo rozbalí malé menu.
3. Klikneme na možnosť View details (prezrieť detaily).

Otvorila sa nám stránka s časovou osou priebehu nášho transferu. 

4. V časti označenej číslom 3 - Upload money (nahrať peniaze) nájdeme položku Adjust rate limit (nastaviť rate-limit).

5. Následne môžeme v malom menu vybrať možnosť 3%, 2%, 1% alebo 0.5%.

RATE-LIMIT 3%, 2%, 1% A 0,5%

V tabuľke si môžeme nastaviť Rate-limit na niektorú z požadovaných hodnôt v percentách 3, 2, 1 alebo 0,5. Vpravo vidíme aký minimálny kurz bude ešte bez problémov akceptovaný a transfer prebehne ak kurz neklesne pod túto hodnotu. 

V praxi to znamená, že ak sa chystáme urobiť trasnfer v sume 1000 libier, transfer prebehne v prípade ak sa aktuálny výmenný kurz bude pohybovať v rozmedzí 1,28128 až 1,24359 Eur za jednu Libru. Ak by sa náhodou použil najnižší kurz (čo je mimochodom veľmi málo pravdepodobné), výsledná suma by mohla byť až o 38,23 Eur nižšia ako v pôvodnom výpočte. Pri prevode 100 libier by to teoreticky mohlo byť o 3,8 Eur menej, ale pri prevode 10 000 libier až 382,3 Eur menej a to už je pomerne veľká suma! 
 

 

ČO HOVORÍ PRAX A AKÉ JE TEDA SPRÁVNE NASTAVENIE RATE-LIMIT? 

 

V upozorneniach na stránke TransferWise pri nastaveniach Rate-limit sa jasne píše, že: 

  • Garancia prevodu do dvoch pracovných dní je iba v prípade ak nezmeníme „Rate Limit“. Ak ho znížime, prevod peňazí môže trvať dlhšie.
  • Limit kurzu funguje len ak sa kurz zmení negatívne (klesá). Ak nastal negatívny pokles kurzu o viac ako tri percentá a hrozí, že transfer sa predraží, transfer sa pozastaví. Ak sa kurz mení pozitívne (stúpa) a vám to prinesie viac peňazí, transfer pozastavený nie je.
  • Zmena limitu kurzu nijako neovplyvní výsledný kurz, pretože Transf erWise vždy k prevodu používa aktuálny reálny výmenný kurz.
Z toho vyplýva, že Rate-limit je veľmi dobrý nástroj ako chrániť naše peniaze proti prudkým poklesom kurzov. Bude to však na úkor doby transferu. Pred samotným prevodom si teda musíme vedieť povedať aký naliehavý je tento transfer aby sme mohli určiť predpokladaný čas kedy peniaze dorazia na cieľový účet. V praxi sú výkyvy kurzov rôzne. Sú dni keď sa kurz nezmení o viac ako 0,1 - 0,2 % ale vyskytli sa aj dni keď sa kurz zmenil viac ako o 1 - 2%. 
  • Ak prevádzame malú sumu (napr. 100GBP na EUR) a potrebujeme ju previesť v extrémne rýchlom čase, kľudne môžeme Rate-limit ponechať na 3%.

  • Ak prevádzame väčšiu čiastku (napr. niekoľko sto GBP), odporúčame Rate-limit znížiť na 2% alebo 1%.

  • Ak potrebujeme previesť niekoľko tisíc GBP odporúčam transfer premyslieť si dopredu a urobiť ho v predstihu aby nás netlačil čas. Rate-limit znížime na pol percenta a potom len počkáme kým transfer prebehne. 

Naše odporúčanie je teda poznať naliehavosť transferu a tomu prispôsobiť Rate-limit. Ak sa jedná o malé sumy a extréme naliehavé prevody Rate-limit ponecháme automaticky nastavený na 3%. So zvyšujúcou sa sumou znižujeme Rate-limit aby sme v prípade náhleho prepadu kurzu nestratili peniaze. Veľkú čiastku prevádzame vždy v predstihu!

Informácie o Rate-limit na stránke Transferwise.com v anglickom jazyku.