Registrácia na stránke TransferWise

Registrácia na stránkTransferWise je veľmi jednoduchá.
 
Krok 1, 2, 3: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
 

1: Otvoríme si stránku TransferW ise alebo klikneme na TE NTO LINK

2: Už hneď na úvodnej strane vidíme aké meny sú podporované, aký je momentálny reálny stredový výmenný kurz a aký poplatok budeme platiť pri nami zvolenej sume.
 

3: Klikneme na tlačidlo SIGN UP.

 
Krok 4, 5: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
 
4: Napíšeme svoju e-mailovú adresu a dva krát heslo (Na stránke budeme vykonávať finančné transakcie a preto by dobré heslo malo obsahovať veľké aj malé písmená a čísla, napr. 12Tajne34Heslo56 :) )
5: Registrovať sa môžeme aj pomocou Google konta alebo Facebookového účtu. 
6: Stlačíme zelené tlačítko CONTINUE.
 
Krok 6: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
ako lacno previest peniaze z anglicka na slovensko
 
7: Po úspešnej registrácii vás stránka presmeruje do vášho účtu (Transfers) do časti vaše platby (My payments). Konto je pripravené na používanie. Do e-mailovej schránky vám príde e-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu.
 


Medzinárodný transfer peňazí

Krok 1, 2 a 3: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
transferwise výhodná registrácia prevod zadarmo
1. Otvoríme si stránku www.transferwise.com alebo klikneme na TENTO LINK
3. Klikneme na tlačidlo LOGIN (prihlásenie).
 
Krok 4: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

transferwise výhodná registrácia prevod zadarmo ako poslat peniaze anglicka z do prevod transfer

4. Vypíšeme svoje prihlasovacie údaje: e-mailovú adresu a heslo. Stlačíme zelené tlačidlo LOGIN (prihlásenie).
 
Krok 5, 6, 7: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
transferwise výhodná registrácia prevod zadarmo ako poslat peniaze anglicka z do prevod transfer
Nachádzame sa v časti Transfers (Prevody). 
5. Vpravo hore je kolónka YOU SEND. Neskôr tam napíšeme sumu, ktorú ideme prevádzať.
6. Vyberieme menu v ktorej peniaze odosielame. Viac o tom ktoré meny sú podporované v tomto článku.
7. V kolónke RECEIVE (príjmeš) sa nám automaticky zobrazuje suma prepočítaná vo zvolenej mene, už po odpočítaní poplatku. Zároveň nižšie koľko prevodom cez stránku TransferWise ušetríme v porovnaní s prevodom v banke. Ak chceme vedieť prečo a ako bola naša výsledná suma vypočítaná, klikneme na odkaz WHY? 
 
Krok 8 a 9: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
8. Pre potreby tohto návodu sme teda vypísali sumu 100 Libier, ktoré ideme meniť na Eurá a po kliknutí na tlačidlo WHY? sa nám rozbalila malá tabuľka kde vidíme akým kurzom (Honest rate 1,36970) budú preniaze prepočítané a zároveň aký priemerný kurz ponúkajú banky (1,32176). Ako vidíme kurz spoločnosti TransferWise je oveľa výhodnejší. Pod kurzom sa nachádza kolónka Lower fee a zobrazuje aký poplatok budeme platiť za transakciu. Poplatok pri prevode sumy do 400GBP je 2GBP. Poplatok v prípade banky by bol necelých 18 libier. Viac o tom ako presne spoločnosť TransferWise počíta poplatky v tomto článku.
9. Pre pokračovanie v transakcií klikneme na zelené tlačidlo GET STARTED (Začnime).
 
Krok 10, 11, 12 a 13: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
10. Na nasledujúcej stránke máme možnosť opäť vybrať sumu akú meníme a meny aké budeme meniť zároveň aj s krajinami, v ktorých sú jednotlivé účty vedené (účet odosielateľa a účet príjemcu). 
11. Celkový poplatok za transakciu (total fees) je 2 GBP. Zároveň vidíme výmenný kurz (reálny stredový výmenný kurz). Ak stihneme platbu odoslať tak, aby ju TransferWise prijal do 24 hodín, tento kurz sa použije aj v prípade ak by reálny kurz na trhu poklesol. 
12. Ak potrebujeme príjemcovi poslať presnú sumu v eurách, označíme malú ikonku zámky - možnosť The recipient needs a specific amount of EUR (príjemca potrebuje presnú sumu v EUR). Vysvetlenie pod nasledujúcim obrázkom. 
13. Ak špecifickú sumu nepotrebujeme tak jednoducho pokračujeme kliknutím na zelené tlačidlo CONTINUE (pokračovať).
 
 
Krok 14, 15 a 16: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
14. Ak potrebujeme príjemcovi poslať presnú sumu v eurách (napr. 150 € ako splátka za nájom, alebo platba za tovar), označíme ikonku malej zámky - The recipient needs a specific amount of EUR (príjemca potrebuje presnú sumu v EUR). 
15. Tým sa nám aktivuje kolónka RECEIVE (prijať) do ktorej napíšeme presnú sumu. Suma SEND (poslať) sa automaticky prepočíta podľa aktuálneho kurzu a zároveň sa zobrazia v pravej časti poplatky (2 GBP). Služba TransferW ise si ale pri takomto transfere vyžiada navyše trojpercentný depozit, pretože stredový kurz fluktuuje a na zmenu presne 150 € bude potrebných možno viac a možno menej ako 111.48 libier. Preto im pošlete "radšej viac." V prípade ak sa stredový kurz počas nasledujúceho pracovného dňa o trochu zmenil a na transfer je potrebných viac libier, peniaze sa strhnú z depozitu. Naopak, ak sa kurz zmenil opačným smerom a na transfer stačí menej libier, depozit spolu s prebytočnou sumou vám bude vrátený. V nasledujúcich krokoch preto pribudne tabuľka Refund bank account details do ktorej bude potrebné vypísať meno a číslo účtu kam sa majú nespotrebované peniaze vrátiť. Podrobnosti si môžete prečítať na TransferW ise blogu
16. Pokračujeme kliknutím na zelené tlačidlo CONTINUE (pokračovať).
 
 
Krok 17 a 18: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
ako uborit medzinarodny prevod peniazi lacno vyhodne dobry kurz najlepsi
V nasledujúcej časti budeme vyplňovať údaje odosielateľa
17. Vyplníme meno (First name), priezvisko (Last name), e-mailovú adresu (Email), telefónne číslo (Phone) - zároveň vyberieme predvoľbu v malom menu. Pokračujeme dátumom narodenia (Date of birth) v tvare deň, mesiac a rok, krajinou (Country), mestom (City), adresou (Address) a poštovým smerovacím číslom (Postal code).

18. Pokračujeme kliknutím na zelené tlačidlo CONTINUE (pokračovať).

 
Krok 19, 20 a 21: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.
ako poslat peniaze do zo zahranicia anglicka lacny prevod transfer

19. V nasledujúcej časti vyplníme meno a emailovú adresu prijímateľa.
Následne máme pod tabuľkou dve možnosti: Send money to a bank account alebo Send money via email.
20. Možnosť Send money to a bank account označíme vtedy keď poznáme údaje prijímateľa - IBAN číslo jeho účtu. 
21. Ak tieto údaje nepoznáme a chceme aby si ich prijímateľ vyplnil sám, klikneme na možnosť Send money via email. Vtedy bude služba TransferWis e kontaktovať prijímateľa sama s tým, že mu posielate peniaze, a vyzve ho k tomu aby sám zadal číslo bankového účtu kam si praje peniaze vložiť. 

Krok 22, 23, 24: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

ako poslat peniaze do zahranicia prevod transfer anglicko lacny

22. Údaje prijímateľa vo väčšine prípadov poznáme a preto sme zvolili možnosť Send money to a bank account.
23. Do kolónky IBAN zadáme medzinárodne štandardizované číslo účtu príjemcu (International Bank Account Number). Pozor! IBAN nie je klasické číslo účtu ktoré sa používa na Slovensku. Ak nevieš čo je IBAN a ako ho zistiť, prečítaj si tento článok!
24. Kolónka Bank (BIC/SWIFT) automaticky zobrazuje o akú banku príjemcu ide. (Automaticky rozpoznaná podľa IBAN čísla účtu). BIC/SWIFT nie je typický štvormiestny kód banky, ktorý sa používa na Slovensku. Podrobnejšie informácie čo je BIC/SWIFT kód banky sa dočítaš v to mto článku. Na záver klikneme zelené tlačidlo CONTINUE pre pokračivanie. 

Krok 25, 26: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

ako urobit lacny najlacnejsi prevod libra euro

25. Vyplníme kolónku What is this transfer for (reference)? To je niečo ako správa pre prijímateľa - jednoducho referencia, aby prijímateľ vedel od koho a prečo mu boli peniaze zaslané. Uvedieme krátky text, napr. platba za nájom, platba za tovar a pod.
26. Pokračujeme kliknutím na zelené tlačidlo CONTINUE (pokračovať).

Krok 27 a 28: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

V ďalšej časti "How would you like to pay?", vyberieme spôsob akým budeme platiť, teda spôsob akým prevedieme naše peniaze na účet spoločnosti TransferWise, aby ich ona potom mohla v inej mene previesť na účet prijímateľa. Na výber máme dve možnosti.
27. Vpravo Bank transfer - bankový prevod. Peniaze budeme na účet spoločnosti TransferWise prevádzať pomocou intenet bankingu na stránke našej banky.
28. Vľavo Debit card / Credit card - prevod použitím debetnej alebo kreditnej karty. Peniaze prevedieme na účet spoločnosti TransferWise pomocou karty. Pozor! možnosť použiť debetnú kartu je len pri transferoch do výšky 2000 libier (prípadne cca 2500 Eur). Na všetky vyššie sumy je potrebné využiť bankový prevod. 
Oba spôsoby sú vysvetlené na obrázkoch nižšie.

Krok 29, 30 a 31: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Ak sme zvolili možnosť platby Bank transfer - bankový prevod, zobrazila sa nám táto stránka. Sú tu pokyny aby ste sa prihlásili do svojho internet bankingu a vykonali bankový prevod počas nasledujúcich 12 hodín. 

Postup je veľmi jednoduchý. Otvoríte si nové okno v prehliadači a na stránke vašej banky sa prihlásite do internet bankingu a vykonáte bankový prevod na účet spoločnosti TransferWise pomocou uvedených údajov.

29. Transfer exactly 100GBP (suma), To (komu - je potrebné napísať TransferWise), UK Sort Code (anglický kód banky), Account number (číslo účtu), Use the reference (referenčné číslo). Samozrejme neodpisujte údaje z nášho obrázka ale použite tie, ktoré vygenerovala stránka TransferWise vám :)
30. Vysvetlenie referenčného čísla - pomocou tohto čísla bude spoločnosť TransferWise vedieť identifikovať od koho peniaze sú a o akú transakciu sa jedná. 
Pri prevode internet bankingom všetko radšej dva krát skontrolujeme predtým ako peniaze odošleme. Ak prebehlo všetko v poriadku môžeme nové okno zavrieť a vrátiť sa na stránku TransferWise.
31. Ak sme platbu vykonali správne pokračujeme stlačením zeleného tlačidla I have sent money through my bank (peniaze som poslal cez svoju banku)

Krok 32, 33 a 34: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

32. Ak sme zvolili možnosť platby Debit card / Credit card - platba debetnou / kreditnou kartou (viac informácií v tomto článku), zobrazila sa nám nasledujúca stránka, na ktorej budeme vyplňovať údaje z našej karty. 

33. Card number (číslo karty) - 16 miestne číslo karty, Name on card (mano na karte), Expiry date (dátum platnosti karty v tvare mesiac a rok), CVC/CVV (overovacie trojmiestne číslo z opačnej strany karty). Billing address je adresa na ktorú máte vedený účet v banke a registrovanú kartu. House number (číslo domu), Street (ulica), City or town (mesto), County (kraj), Postcode (poštové smerovacie číslo) a Country (krajina).
34. Ak sme všetky údaje skontrolovali tak pokračujeme kliknutím na zelené tlačidlo CONTINUE (pokračovať). Po korektnom zadaní údajov vyzve TransferWise vašu banku aby overila platbu a následne sa rozsvieti zelené „Deposit recieved“. 
Ak sa tak nestane pravdepodobne niekde nastala chyba. Viac informácií o platbou debetnými a kreditnými kartami sa dočítate v tomto článku.

Krok 35: Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

35. Ak bankový prevod alebo platba kartou prebehla v poriadku budeme presmerovaní na poslednú stránku. Gratulujeme práve ste urobili váš prvý zahraničný prevod. Peniaze dorazia na účet príjemcu najneskôr v čase vypísanom na poslednej stránke - v našom prípade streda 9 hodín ráno. 

36. Stav vašeho prevodu môžete sledovať kliknutím na tlačidlo HERE. Na záver môžete ešte vyplniť možnosť ako ste sa dozvedeli o stránke TransferWise.

Prejsť na TransferWise
 

Ak Vám tento návod pomohol a chcete aby aj Vaší známi alebo priatelia ušetrili na medzinárodných transferoch, prosím ZDIEĽAJTE tento článok.
Ak ste členom nejakej komunity Čechov alebo Slovákov žijúcej v zahraničí (napríklad na Facebooku členom skupiny Slováci v Londýne, Česi a Slováci vo Švajčiarsku, CZ/SK Manchester a podobne) postup je veľmi jednoduchý: 
- dole kliknite na modré Facebook tlačidlo  
- na vrchu v malom menu vyberte Zdieľat v skupine a napíšte jej názov 
- napíšte váš krátky text a kliknite modrú ikonu zdieľať.