Overenie ID a adresy TransferWise

Tak ako banky a iné finančné inštitúcie, aj TransferWise dodržuje prísne pravidlá na zamedzenie nekalých finančných praktík, podvodov, prania špinavých peňazí a pod. 

TransferWise je automaticky nastavený tak, že po určitom čase vyzve každého používateľa aby poskytol svoj ID (Identity Document, prekl. Doklad totožnosti) alebo Address  verificati on  (doklad, že žijete na uvedenej adrese). Nie je to nič neobvyklé, predsa len, chystáte sa robiť finančné transakcie a rovnako ako banky, aj TransferWise má právo overiť si vašu totožnosť. Netreba sa však ničoho báť, TransferWise vznikol v Anglicku a registrovaný a kontrolovaný britským FCA (Financial Conduct Authority) (Úrad pre dohľad nad finančnými inštitúciami) ako plne autorizovaná finančná inštitúcia (referenčné číslo 571669). 

V prípade, že vás TransferWise požiada o "ID verification" kópiu dokladu totožnosti, je potrebné urobiť jeho scan alebo fotografiu. Musí byť jasne a čitateľne vidieť potrebné údaje (meno, dátum narodenia, adresu a pod.), a dátum platnosti (na niektorých dokladoch je dátum platnosti na druhej strane, preto je potrebné urobiť fotku z oboch strán). Fotky potom už len jednoducho nahráte na stránke TransferWise (Upload file). 

V prípade, že vás TransferWise požiada o "Address verification" - potvrdenie, že žijete na vami uvedenej adrese (V Anglicku úplne bežná vec), musíte si pripraviť niektorý z nasledujúcich dokumentov: 

  • účet za plyn, elektrinu alebo vodu
  • bankový výpis
  • vodičský preukaz s adresou
  • iný oficiálny list 

Dokument by nemal byť starší ako tri mesiace. Následne stačí ak odfotíte alebo zoskenujete hlavičku dokumentu kde je uvedené vaše meno a adresa. Fotky potom už len jednoducho nahráte na stránke TransferWise (Upload file).

Pri novoregistrovaných klientoch pri určitých prevodoch je overenie dokladu totožnosti a adresy implementované priamo pri prvom transfere. 

 
Po zadaní vašich údajov (odosielateľ) sa dostanete na krok Document Verification. Kliknete na tmavomodré tlačidlo Start verification (začať overenie).

 
 
Vyberiete si krajinu v ktorej bol doklad totožnosti vydaný. Na výber máte tri možnost - pas (passport), občiansky preukaz (identity card) alebo vodičský preukaz (driving licence). Po vybraní jedného z nich sa vám zobrazí okno pre nahranie dokumentu.

 
 
Následne môžete použiť webkameru na zosnímanie dokladu totožnosti (veľmi neodporúčame). Lepšie je ho zoskenovať alebo odfotiť fotoaparátom / mobilom a fotku jednoducho nahrať pomocou tlačidla Upload existing image. Vaše údaje musia byť jasne viditeľné. Po vašom overení sa stávate právoplatným TransferWise klientom a toto bezpečnosté overenie už nemusíte nikdy znova absolvovať.
 

Doklady je možné nahrať po výzve priamo na stránke TransferWise (viď obrázky) prípadne ich poslať ako prílohu v e-maili na adresu support@transferwise.com. Je potrebné uviesť vaše celé meno a e-mail odoslať z tej e-mailovej adresy na ktorú ste sa registrovali na stránke TransferWise. Pracovníci TransferWise zvyčajne vaše dokumenty overia v priebehu jedného až dvoch pracovných dní a môžete pokračovať ďalej. Stávate sa riadnym overeným klientom TransferWise. 

Preložené z anglickej nápovedy:
https://transferwise.com/support/customer/en/portal/articles/1662916-address-verification-
https://transferwise.com/support/customer/portal/articles/1662904-what-is-verification-of-my-id-?b_id=8790

 

Poslať peniaze do Anglicka

Poslať peniaze do Veľkej Británie

Poslať peniaze do UK

Poslať libry na Slovensko

Poslať peniaze do USA

Poslať peniaze do Švajčiarska

Poslať peniaze do Nórska

Poslať peniaze do Fínska

Poslať peniaze do Dánska

Poslať peniaze do zahraničia

Poslať peniaze do Kanady

Poslať peniaze do Česka

Poslať peniaze do Maďarska

Poslať peniaze do Poľska

Poslať peniaze z Anglicka

Poslať peniaze na Slovensko

Poslať peniaze z Veľkej Británie

Poslať peniaze z UK

Poslať peniaze zo Švajčiarska

Poslať peniaze z USA

Poslať peniaze z Austrálie

Poslať peniaze z Bulharska

Poslať peniaze zo zahraničia

Poslať peniaze zo Švajčiarska

Poslať peniaze z Česka

Poslať peniaze z Dánska

Poslať peniaze z Maďarska

Poslať peniaze z Nórska

Poslať peniaze z Poľska

Poslať peniaze z Rumunska

Poslať peniaze zo Švédska

Poslať peniaze do Švédska

Poslať peniaze do Indie

Poslať peniaze do Austrálie

Poslať peniaze do Bulharska

Poslať peniaze do Brazílie

Poslať peniaze do Chile

Poslať peniaze do Kolumbie

Poslať peniaze do Indonézie

Poslať peniaze do Maroka

Poslať peniaze na Nový Zéland

Poslať peniaze do Pakistanu

Poslať peniaze do Turecka

Poslať peniaze na Ukrajinu

Poslať peniaze do Thaiska

Poslať peniaze do Rumunska

Převod peněz do Německa

Převod peněz do Nizozemska

Převod peněz do Belgie

Převod peněz do Holandska

Převod peněz do Itálie

Převod peněz do Francie

Převod peněz do Španělska

Převod peněz do Portugalska

Převod peněz do Fínska

Převod peněz do Slovinska

Převod peněz do Řecka

Převod peněz do Irska

Převod peněz do Rakouska

Převod peněz na Slovensko

Převod peněz do Anglie

Převod peněz do Velké Británie

Převod peněz do USA

Převod peněz do Polska

Převod peněz do Švýcarska

Převod peněz do Norska

Převod peněz do Švédska

Převod peněz do Dánska

Převod peněz do Austrálie

Převod peněz do Kanady

Převod peněz do Maďarska

Převod peněz ze zahraničí

Převod peněz do zahraničí

Převod peněz z Německa

Převod peněz z Nizozemska

Převod peněz z Belgie

Převod peněz z Holandska

Převod peněz z Itálie

Převod peněz z Francie

Převod peněz ze Španělska

Převod peněz z Portugalska

Převod peněz z Fínska

Převod peněz ze Slovinska

Převod peněz z Řecka

Převod peněz z Irska

Převod peněz z Rakouska

Převod peněz ze Slovenska

Převod peněz z Anglie

Převod peněz z Velké Británie

Převod peněz z USA

Převod peněz z Polska

Převod peněz ze Švýcarska

Převod peněz z Norska

Převod peněz ze Švédska

Převod peněz z Dánska

Převod peněz z Austrálie

Převod peněz z Kanady

Převod peněz z Maďarska